Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Man är bara man

Medan Colombias regering med president Uribe i spetsen, är så konservativ att den är mörkblå (-brun…) tar landet ändå små progressiva steg tack vare det (än så länge) oberoende rättsväsendet.

Vilken medborgare som helst har rätt att lämna in en stämningsansökan till författningsdomstolen om den anser att en lag strider mot grundlagen. Så blev till exempel Colombia av med sitt totala abortförbud.

Nu har författningsdomstolen efter en annan stämningsansökan avskaffat det språkliga fenomen jag irriterat mig allra mest på i spanskan – nämligen hombre (man) i betydelsen människa. Domstolen argumenterar i sitt utslag att det användandet av ordet är patriarkalt och utesluter kvinnor och är därför diskriminerande och icke författningsenligt.

Hädanefter betyder i lagtexter man bara man, precis som kvinna alltid bara betytt kvinna och när det gäller människor i största allmänhet ska ordet person användas.

Ett litet litet steg, måhända, men symboliskt otroligt viktigt för ett språk där den maskulina formen alltid utgör normen och den feminina undantaget.

Annonser

Read Full Post »