Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Abort’ Category

Och mer reklam

Ny debattartikel, den här gången om garantierna för laglig abort i Colombia, finns att läsa på semana.com

Annonser

Read Full Post »

Det är dags för Colombia att för sjätte gången i ordningen rapportera till FNs kommitté för mänskliga rättigheter om situationen i landet, och i samband med det har ett antal organisationer från civilsamhället lämnat in en skuggrapport, som visar på hur det egentligen ligger till med kvinnors mänskliga rättigheter. På plats i Geneve befinner sig också Women’s Link Worldwide, organisationen som med Mónica Roa i spetsen stämde Colombias abortlagstiftning vilket ledde till att konstitutionsdomstolen i maj 2006 legaliserade abort i tre specialfall.

Den stora frågan är aborter och Colombias Procurador. Procurador är ett ämbete som kan liknas vid en slags justitieombudsman, fast med långt större befogenheter, det är en institution vars syfte är att se till att lagarna efterlevs och garanterar de mänskliga rättigheterna, den utreder ämbetsmän som misstänks för att vara korrupta, osv. Det är en slags kontrollapparat som kontrollerar staten.

Sedan 2009 är det Alejandro Ordóñez, en extremt religiös katolik med värderingar från medeltiden, som innehar Procurador-ämbetet. Till special-procurador för barns, ungdomars och familjers rättigheter har han utsatt Ilva Myriam Hoyos, före detta ordförande för antiabortorganisationen Red Futuro Colombia och medlem av familjeinstitutet på Opus Deis universitet.

Dessa är de högst ansvariga för att se till att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter garanteras och att abortlagstiftningen efterlevs (för övrigt även för att HBT-personers rättigheter garanteras, osv.).

Alejandro Ordóñez har redan fått ett tiotal disciplinära anmälningar mot sig, bland annat från Women’s Link Worldwide, då han uppenbarligen inte gör sitt jobb, utan istället gör allt som står i hans makt (vilket är mycket) för att förhindra och försvåra kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter. Hittills har dock inget uttalande kommit från Högsta Domstolen.

I Geneve kommer Alejandro Ordóñez ådra sig ännu en anmälan, den här gången inför FN (La Mesa por  la Vida y la Salud de las Mujeres har tidigare bett Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter om hjälp).

Förhoppningsvis vaknar någon och sätter stopp för Procuradorens framfart, för som läget är nu är rätten till laglig abort i Colombia i farozonen.

____________________

Allt är inte dåliga nyheter på den här kontinenten, grattis Argentina som äntligen som första land godkänt könsneutrala äktenskap! DN, SvD

Read Full Post »

Kortvarig lycka

Jaha. Dagen efter att Uruguay röstat igenom den historiska lag som legaliserade abort fram till tolfte veckan gjorde president Vásquez verklighet av sitt hot och lade in sitt veto mot lagen, tillsammans med turistministern och hälsoministern.

Uruguays kvinnor tvingas nu fortsätta att utsätta sig för olagliga aborter, som är en av landets främsta orsaker till mödradödlighet, på grund av presidentens försvar av någon slags moral som han själv aldrig kommer att behöva lida de direkta konsekvenserna av.

Det enda som nu kan upplösa vetot är en röstmajoritet på minst 2/3 i båda kamrarna, vilket ses som en omöjlighet. Det andra alternativet är att vänta på en ny regering 2010 och presentera lagförslaget igen. Och under tiden fortsätter kvinnorna att dö.

___________________________________________________________________________________________________

Man kan läsa mer i den argentinska tidningen Página 12 här och här.

Andra intressanta inlägg om: , , ,

Read Full Post »

Grattis, Uruguay!

Ett år efter att lagförslaget röstats igenom i ena kammaren (senaten? kongressen?) för över ett år sedan har nu även andra kammaren äntligen röstat ja till fri abort fram till 12:e graviditetsveckan i Uruguay. Nu fattas bara att presidenten (som hotat med att lägga in sitt veto mot lagen) skriver under för att lagförslaget ska träda i kraft. Presidenten, Tabaré Vásquez, som är ”vänster”, men som precis som nästan alla andra latinamerikanska ”vänster”-män inte tycker att det här med kvinnors liv och hälsa är en särskilt viktig eller intressant fråga på sin ”progressiva” agenda. Kom igen nu, Tabaré.

Det här var dagens utan konkurrens finaste nyhet, nu håller jag bara tummarna hårthårt för underskriften och sen för dominoeffekten i övriga Latinamerika.

____________________________________________________________________________________________________

Jag har tidigare skrivit om abortfrågan i Uruguay här.

Andra intressanta inlägg om: , ,

Read Full Post »

Efter söndagens val pekar alla undersökningar på att den oberoende kandidaten Fernando Lugo är Paraguays nye president. Detta innebär att Coloradopartiets 61 år långa maktinnehav brutits.

Fernando Lugo är en 56-årig före detta katolsk biskop som tillhör befrielseteologin, det vill säga vänsterfalangen inom den latinamerikanska katolska kyrkan. Han backas upp av Den Patriotiska Alliansen för Förändring, som består av nio partier och tjugo sociala rörelser, alla politiskt center-vänster. Alliansen bildades för bara åtta månader sedan, vilket gör det faktum att de lyckats omkullkasta Coloradopartiets i det närmaste institutionaliserade maktinnehav ännu mer remarkabelt. Han är dessutom den förste före detta biskopen någonsin som blir president.

Paraguay är ett av Sydamerikas fattigaste länder och har stora problem med korruption. Lugo har gått till val på att ta itu med de sociala problem landet brottats med och framför allt förbättra situationen för de fattiga. Bland annat vill han genomföra en jordreform där expropiering av land ingår. Själv beskriver han sig som ett mellanting mellan de mer moderata center-vänsterpresidenterna Bachelet och Lula och de mer radikala Chávez och Morales.

Men som vanligt när det gäller latinamerikanska vänstermän som talar om frihet och social rättvisa så gäller inte denna för hälften av befolkningen, det vill säga kvinnorna. I en intervju häromdagen fick han frågan om vad han anser om abort och svaret är lika nedslående som, tyvärr, väntat:

När det gäller abort identifierar jag mig djupt med den katolska kyrkan.

En liten ljuslåga av hopp i mörkret är dock att han samtidigt poängterade vikten av åsiktsfrihet och att hela civila samhället deltar i debatten och den politiska processen, oavsett vad presidentens åsikt är i en viss fråga. Förhoppningsvis blir det så även i praktiken.

I Paraguay är abort idag tillåtet endast om kvinnans liv är i fara, och komplikationer från osäkra aborter är den första eller andra orsaken till mödradödlighet (siffran varierar eftersom det inte finns någon säker statistik för en olaglig aktivitet). 170 kvinnor per 100000 levande födslar dör i Paraguay, vilket kan jämföras med 2 i Sverige, och vilket blir ännu värre när man tar i åtanke att en stor del av dessa kvinnor dör helt i onödan.

Vill nu Fernando Lugo verkligen på riktigt ta itu med Paraguays sociala problem har jag ett förslag på ett akut sådant som han kan börja med.

_____________________________________________________________________________________

Mer om valet: DN, DN, DN, SvD

Konflikt: Syrran, Akuhujan, Den udda vinkeln, Kim Müller, Slutstadium, Bola de Fogo, Petter Partikulärt, Samhällsfeber och Vardagspussel

Andra intressanta inlägg om: , , , , ,

Read Full Post »

Tortyr i moralens namn

Tortyren i Argentina i 2000-talstappning handlar inte om militärer i uniform och hemliga fängelser och försvinnanden. Tvåtusentalets torterare är läkare och annan sjukvårdspersonal och företrädare för rättsväsendet som i egenskap av självutnämnda moralens väktare tar sig rätten att sätta sig över såväl lag som vanlig medmänsklighet för att bestraffa de kvinnor som enligt deras moralmätare begått den yttersta synden. Eller så är det bara vanlig maktkåthet och kvinnoförakt. Deras offer är ofta fattiga kvinnor som i desperation avslutat sina oönskade graviditeter med fara för sina egna liv.
Detta är ett axplock av livshistorier jag har hört på olika seminarier och debatter. 
Hon kom till akuten en lördag för att hon hade sådan smärta i magen att hon inte visste vad hon skulle ta sig till, och dessutom började hon få feber. Men där vägrade läkarna hjälpa henne, eftersom hennes symptom enligt dem tydde på att hon hade gjort abort. Hon skulle lida. Kom tillbaka på måndag, var beskedet hon fick. På måndagen återkom hon. Diagnos: Brusten blindtarm.
Hon var så desperat över sin oönskade graviditet att hon inte såg någon annan utväg. Så hon tog en pistol och sköt sig själv i magen. På sjukhuset opererades hon akut och efter operationen fick hon absolut inte röra sig för att operationsärret skulle läka ordentligt. Men när hon sov kom städerskorna för att byta lakan och ryckte dem ur sängen under henne. Bäckenet ställdes med avsikt så långt ifrån sängen att hon var tvungen att resa sig upp för att hämta det när hon skulle kissa. Ingen hjälpte henne. Alla som gick förbi kallade henne mördare.
Den 12-åriga flickan blev gravid och efter ett DNA-test på det nyfödda barnet kunde det fastställas att det var hennes 73-årige granne som var fadern och våldtäktsmannen. Trots uppenbara bevis dömdes han inte för våldtäkt vilket hade kunnat ge mellan 15 och 20 års fängelse, utan istället till 4 års fängelse för sexuellt utnyttjande. Enligt rätten gick det nämligen inte att bevisa att det hade förekommit penetration. ”Du kanske är som Jungfru Maria”, sa en av de tre manliga domarna till flickan i rättssalen och skrattade.
Och otaliga andra historier om kvinnor som kommit till sjukhus efter ofullständiga aborter och förvägrats smärtlindring under skrapningen, för att straffa dem extra för den synd de begått. Eller som fått vänta i timmar, i dygn, på hjälp. Eller som kommit ut ur operationssalen bara för att se polisen där väntandes. 
Och nej, det här är inte Buenos Aires, den häftiga, kosmopolitiska metropolen. Det här är det andra Argentina, de fattiga provinserna i norr och deras fattigaste invånare utan tillgång till adekvat sjukvård och kompetent rättsväsende och som ofta inte vet att de har rättigheter, vilka rättigheterna är och av vem de ska utkräva dem. Det är inte det turist-Argentina man ser, men det är lika mycket Argentina, om inte mer.
__________________________________________________________________
 
KonfliktSyrran frågar sig om män kan vara feminister, Kim Müller om företagets indelning av sina anställda, Reciprocity om en överhettad bolånemarknad, Red Metal om maskning, Redundans om den totalitära liberalismen och Slutstadium om SD och terror.
 

Read Full Post »

Det är historiska skeden på gång i Uruguay just nu. Igår tog landet ett stort kliv på vägen mot att ge kvinnorna makten över sina egna kroppar då senaten med 18 röster mot 13 röstade för ett förslag om avkriminalisering av abort. Det godkända förslaget innebär bland annat:

  • I utövandet av de sexuella och reproduktiva rättigheter som lagen erkänner och skyddar, kan varje kvinna besluta om avbrytandet av sin graviditet under dess första 12 veckor.
  • Utöver de första 12 veckorna ska graviditeten kunna avbrytas när den innebär risk för moderns liv eller när fostret är så skadat att det inte kan överleva utanför livmodern.
  • Rättigheten gäller endast för invånare i Uruguay, vilket innebär att kvinnor från grannländerna där abort fortfarande är olagligt inte kan åka till Uruguay för att genomgå en laglig och säker abort.
  • Såväl privata som allmänna sjukvårdsinrättningar måste erbjuda proceduren till alla som efterfrågar den. Enskilda läkare eller medlemmar av operationslag kan hävda ”samvetsvägran”, men de måste anmäla detta inom 30 dagar efter att lagen trätt i kraft, efter det har de inte längre rätt att vägra.

Godkännandet i senaten är första steget, därefter behövs godkännande i kongressen för att lagen ska gå igenom. Men det svåra var senaten, i kongressen förutses inga problem med godkännandet. Det stora hotet mot lagen är istället presidenten, Tabaré Vázquez, som har utlovat att han ska lägga in sitt veto mot varje lag som innebär en avkriminalisering av abort. Ett sådant veto skulle kunna hävas av att generalförsamlingen, d.v.s. både senaten och kongressen tillsammans, röstar för lagen med sammanlagt minst tre femtedelar av rösterna. Marginalerna är knappa som det ser ut idag, men förhoppningsvis är scenariot att bli nedröstad av sin egen folkvalda församling och dessutom av sin egen befolkning, som enligt den senaste opinionsmätningen stödjer en avkriminalisering av abort (61% för, 27% emot och 12% angav ingen åsikt), tillräckligt avskräckande för att han ska dra tillbaka sitt vetohot.

Eller så kan man hoppas på att han tar sitt förnuft till fånga och inser att han och hans unkna moraluppfattning inte har något i kvinnors livmödrar att göra.

_______________________________________________________________

Konflikt: Syrran om den cyniska generationens brist på allvar, Akuhujan om att hänga ut misstänkta pedofiler, Petter om Foucault och Slutstadium om komman och punkter.

Andra intressanta inlägg om: , , ,

Read Full Post »

Older Posts »